Lån og reservation af sommerhus


Generelle regler:

 • Sommerhuset kan ikke lejes ud til fremmede, bekendte eller familie, dog undtagen anpartshavers børn.

 • Anpartshaver eller "børn" af anpaltshaver skal selv være til stede, når sommerhuset benyttes.

 • Påske og pinse er på forhånd reserveret.

 • Sommerperioden er fra ca. 15. juni til ca. 15. august

 • Når der er aftalt reservation, skal Paul kontaktes pr. mail eller telefon

 •  Paul opdaterer hjemmesiden, hvor reservationer af sommerhuset kan ses.

 • Hjemmesiden er www.chor.dk, menupunkt Bindeleddet. Klik på dette linkAnpartshavers børn:

 

Anpartshavers børn:

 1. Anpartshaveres "børn" evt. med 3 til 4 venner, kan låne sommerhuset, mod betaling af strøm + 50 kr. pr. overnatning (50 kr. for alle personer). Strømmen og "natpenge" afregnes gennem forældrene.

 2. Anpartshaveres "børn" kan leje sommerhuset i en weekend, til arrangementer med arbejdskollegaer eller venner med op til ca. 10 personer. Pris 500kr. + strøm.

 3. "Børn" der ønsker at reservere sommerhuset, skal selv kontakte anpartshavere, eller kontakte anpartshavere igennem forældrene, og kun hvis alle anpartshavere ikke skal bruge sommerhuset, kan stykke 1 og 2 benyttes.

 4. "Børn" kan ikke reservere sommerhuset i sommerperioden, dog kan det ske igennem anpartshavernes reservation..

Anpartshavere:

 • Anpartshavere kan som hovedregel benytte sommerhuset hele året — medmindre reservation foreligger.

 • I sommerperioden kan anpartshavere reservere sommerhuset i en uge pr. anpart
  .

 • Eventuelle uger i sommerperioden der ikke er reserveret af anpartshavere, kan frit benyttes af anpartshavere. Er der gæster med i sommerhuset, skal der sendes en besked rundt, så alle ved hvor mange der er i sommerhuset.

Revideret på årsmøde 2017. Ændret årsmødet 2020 i stykke 1